Správa o činnosti za rok 2012

Členovia klubu v uplynulom roku zorganizovali  18 povrchových a pracovných akcií, z ktorých bolo vyhotovených 18 technických denníkov. Oproti roku 2011 je to výrazný pokles v počte akcií a odpracovaných hodín. Klub tvorí 12 členov.  V Sklenianskom krase  začiatkom roka to bola povrchová akcia na zisťovanie prievanu v Pukline pod cestou vo svahu Bôrovej hory a v skalných puklinách svahu Hájskej kaly. Bolo slnečné, mrazivé počasie, snehom zaliata príroda. Skutočne na zisťovanie prievanu.  Puklina bola v priemere 1 m bez snehu.  Po dlhom čase  vykonaný  prieskum Jaskyne v Tepličkách. Zistili sme, že je prepadnuté humusovité dno v koncovej pukline. Zostali z toho len dve akcie na sondovanie, pretože je potrebných viac členov. V júni uskutočnená  akcia na Závrt č.3. Hneď po príchode zistili sme, že tam boli nevítaní návštevníci. Otvorený uzáver, poškodený ľavý zámok, pravý bol otvorený a ohnutá hrubá  oceľová západka a vrchná uzáverová skruž bola odsunutá.

Staronová jaskyňa – vo vstupnom priestore prehlbovanie dna smerom do druhej priestory za účelom zistenia stavu jaskyne. V týchto priestoroch  naposledy boli sme  asi v 90-tich rokoch ale bez fotoaparátu s účelom nafotenia druhej priestory. Fotodokumentácia priestorov, ale pre dosť úzke priestory fotky dosť dobre nevyšli. Na najbližšej akcii pokúsime sa o nove kvalitnejšie fotografie.  V tých rokoch v druhej priestore bol veľmi nízky strop s kvapľami smerom dole do humusovitého dna. V čase našej návštevy v mesiaci september nami zistené, že v prvej a druhej priestore boli neznámymi návštevníkmi vyberané kamene a tiež aj výzdoba zo stropu pravdepodobne do skaliek. Pamätám si, že práve kvôli výzdobe nechceli sme túto jaskyňu otvárať. Čistenie vchodu Staronovej jaskyne od buriny a kríkov.

Spoločná akcia s predsedom skupiny a Ankou z ObúŽP Prievidza, šoférkou služobného auta z Obú a praktikantkou z Kanianky,  praktikantom zo Skalice do doliny nad obcou Vyšehradné pod svahom Polenky a Čiernym lesom s kótou 721 m s návštevou jaskýň tam sa nachádzajúcich. Dvojvchodovú jaskyňu sme nehľadali, pretože chovateľ koni nám oznámil, že sa tam túla medvedica s mladými. Následná informácia z ObúŽP  na základe informácie miestneho lesníka, že tá dolina vo Vyšehradnom, kde sa nachádzajú jaskyne sa volá Potlová. Lokalita, kde sú koníky sa volá Usadlosť Monty. Svah po ľavej strane, v ktorom sa nachádzajú jaskyne má miestny názov Morské oko.

Rokošský kras : Jaskyňa v Dvorane II.  Sondovanie v koncovej pukline, rozbíjanie veľkých skál. Na prácu v jaskyni je potrebných viac členov kvôli úzkym kľukatým puklinám. Údržba uzáveru.

Vestenická medvedia jaskyňa, údržba uzáveru. V chatke neznámi návštevníci poškodili kachle a komínové rúry. Zabezpečenie a vynesenie, následne ich výmena. Úprava prístupových schodov.

Dosiahnuté výsledky v ochrane krasu a jaskýň. V uplynulom roku bola nami zaregistrovaná nová jaskyňa a to na základe oznámenia starostu obce Kľačno a spoločne so starostom  pomenovaná Jaskyňa Kivek , v tom katastrálnom území sa jaskyňa aj  nachádza. Situovaná je v JV  svahu kopca Kivek nad rázcestím piatich ciest v Lúčanskej Malej Fatre. Priestranná jaskyňa má hlavný vchod a naľavo malý otvor skoro ako okno. Od vchodu smerom napravo do najvzdialenejšej úzkej pukliny je 15 m.

 

 

Iné aktivity.

Návšteva jaskyne Vlčí dol pri Omastinej v Uhroveckom krase. Na Predsedníctve a Speleomítingu vo Svite sa zúčastnil predseda skupiny a Vladko Záhon so šoférom Mirkom.

Na  53. Jaskyniarskom týždni v Zakopanom v Poľsku sa zúčastnil predseda skupiny s chlapcom Milanom.  Exkurzie do Goryczkovej, Kasprova Niznia, Mietusia, Zimná a Vodna jaskinia.

Speleologická strážna služby,  na činnosti sa podieľajú dvaja členovia, vykonávajúci akcie za účelom kontroly vchodov a jaskýň, čistenie okolia vchodov, údržby uzáverov. Z nich sú vyhotovené hlásenky pre SSJ.

   Členovia sa na činnosti podieľajú podľa svojich možností. Na dobrej úrovni je spolupráca so ZO SZOPK A. Kmeťa.

Zhodnotenie plnenia prijatých uznesení - podľa možností jednotlivých členov   sú splnené.

     V uplynulom roku nebola nami vykonávaná žiadna speleologická činnosť na území Národnej prírodnej pamiatke a Chránených areáloch v prievidzskom okrese.

V mene výboru ďakujem  tým členom, ktorí sa v uplynulom roku zúčastňovali akcií a tak prispeli k činnosti skupiny. 

 

Handlová   9.2.2013                                             spracoval : Peter Strečanský

                                                                                   Predseda JK Handlová