Správa o činnosti za rok 2013.

Správa o činnosti Jk Handlová za rok 2013.

Závrt č. 3 v Sklenianskom krase. V uplynulom roku neboli zistené  poškodenia v jaskyniach alebo uzáveru. Po dlhotrvajúcej zime až v mesiaci apríl bola nami uskutočnená akcia na opravu uzáveru na šachte Závrtu č. 3, ktorí nám vandali zničili ešte v  roku 2012. Montáž nových zámkov, údržba uzáveru. Povrchová akcia po krasových jamách za účelom zisťovania možnosti prepadnutia ale bez výsledku.

Jaskyne v Tepličkách. Sondovanie na dne v úzkej pukline ale bez výsledku.

Rokošský kras.

Vestenická medvedia jaskyňa. Spevňovanie prístupových schodov a terás pri chatke, odpratanie odpadkov po vandaloch.

Speleologická strážna služba.   Akcie za účelom kontroly vchodov  jaskýň, čistenie okolia vchodov a prírody od odpadkov, údržba uzáverov na šachte Závrtu č. 3, Vestenickej medvedej jaskyni a Jaskyne vo dvorane II.

Dosiahnuté výsledky v ochrane krasu a jaskýň.

Na základe oznámenia o prepadnutej jamy v záhrade rodinného domu vo Valašskej Belej predseda a podpredseda skupiny vykonali sme obhliadku miesta. Zistené skutočnosti: otvor prepadnutej jamy  2 m s hĺbkou asi 12 m. Na dne blato a jazierko s menší priestor v pevnej skale a naľavo 2 m komín. V čase návštevy dolu živý potkan, stromček čerešne. Podľa informácie domáceho v čase zosuvu silný prievan smerom von. Povrchový prieskum skál vo svahu kopca asi 500 m od záhrady. Na druhej akcii bola uskutočnená spoločná akcia s pracovníkmi SSJ, Jaskyniarmi z Dubnice nad Váhom a nami na zameranie prepadnutej jamy, ktorá v tomto čase dostala pomenovanie podľa objaviteľky KATKA Po zameraní  je celková  dĺžka i s komínom 23 m.

Iné aktivity.

Na zasadnutí predsedníctve SSS a Speleomítingu vo Svite sa zúčastnil predseda s podpredsedom skupiny.

Účasť na  54. Jaskyniarskom týždni, ktorý organizoval SpeleoTuriec v Blatnici. 

V uplynulom roku sme nevykonávali žiadnu speleologickú činnosť na území národnej prírodnej pamiatky ani  chránených areáloch v Prievidzskom okrese.

Koncom tohto roku končí platnosť rozhodnutia na vykonávanie speleologickej činnosti, preto predseda klubu vybavil predĺženie platnosti rozhodnutia na ďalšie 3 roky.

Záver.  Členovia sa na klubových aktivitách podieľajú podľa svojich možností. Hoci skupinu tvorí 12 členov, v zhodnotenom období uskutočnili sme len 8 akcií, z ktorých boli vypracované a na SSS zaslané technické denníky. Odpracovali sme 133 hodín. 

V mene výboru ďakujem  tým členom, ktorí sa v uplynulom roku zúčastňovali akcií a tak prispeli k činnosti skupiny.  

Handlová   28.12.2013                                             spracoval : Peter Strečanský

                                                                                   Predseda JK Handlová