Správa o činnosti za rok 2014

   Členskú základňu v uplynulom roku tvorilo 12 riadnych členov a súčasne aj členov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Za menej akcií v prieskumnej speleologickej činnosti sa podpísali zdravotné problémy niektorých členov. Ale tiež aj rodinné a pracovné povinnosti. Z tohto dôvodu  len niektorí členovia vykonávali  aktivity rôzneho charakteru. V prvom polroku to boli akcie  zamerané na kontrolu a ochranu krasu v Sklenianskom a Rokošskom krase. V druhom polroku boli turistické akcie za účelom spoznávania iných krasových území.

Speleologická strážna služba

Skleniansky kras. V uplynulom roku neboli nami  zistené  poškodenia uzáverov na Závrte č. 3, Vestenickej medvedej jaskyne  a Jaskyne v dvorane II. Poškodenie výzdoby  v jaskyniach tiež neboli nami zistené. Údržba uzáveru Závrtu č.3, pretože sa vôbec  nedal otvoriť.

Akcie za účelom kontroly vchodov  jaskýň, čistenie okolia vchodov a prírody od odpadkov.  Ochranným náterom natretie  dreveného stĺpu pred Jaskyňou v Hájskej skale s nápisom Verejnosti voľne prístupná.

Tri akcie po jaskyniach Sklenianskeho krasu spoločne s čakateľkou A. Blahovou a členom L. Drábikom  z JK Strážovské vrchy. Účelom týchto akcií bolo spoznanie krasu  a vypracovanie diplomovej práce A. Blahovej o jaskyniach  v Sklenianskom krase v okolí Handlovej.

Rokošský kras.

Vestenická medvedia jaskyňa,  údržba uzáveru, pozbieranie odpadkov.

V Brložnej diere v katastri Nitrianske Sučany osadenie tabule s nápisom Verejnosti voľne prístupná od SSJ. Pozbieranie odpadkov pri studničke Ahoj pod jaskyňou a pri jaskyni.

V jaskyni Katka v katastri Valašská Belá rozhovor pri jaskyni spoločne s RTVS  ohľadne ďalšieho prieskumu. Povrchový prieskum okolia bane, snáď sme boli kúsok od nej, ale nenašli sme.

Iné aktivity.

Predseda a podpredseda sa zúčastnili turistických akcií organizovaných  KST Horná Nitra do Rakúska,  krasovej oblasti Raxské Alpy, v ktorej v okolí sa nachádzajú  jaskyne. Ďalšia akcia spoločne s turistami v poľskych Sliezskych Beskydách.  Okolie je krasová oblasť, ale z výhľadu na krasovú oblasť nebolo nič kvôli hustej hmle. Účelom týchto akcií bolo spoznanie iného krasu. Druhy polrok bol skôr turistického charakteru z dôvodu, že na speleologické prieskumné akcie nemal kto ísť. Spoločne s turistami zas len my dvaja sa zúčastnili akcií na Temeš, Rokoš, Biely kameň a iné akcie.

Ako je uvedené v úvode tejto správy na akciách sa podieľajú  iba  poniektorí členovia klubu. Vo Svite na Speleomítingu účasť len nás dvoch. Taktiež na jaskyniarsky týždeň nemal kto ísť.

Zhrnutie.

V uplynulom roku sme nevykonávali žiadnu speleologickú činnosť na území národnej prírodnej pamiatky ani  chránených areáloch v Prievidzskom okrese.

Zhodnotením roku si skupina nepripísala žiadne novoobjavené jaskyne a metre jaskynných priestorov.

  Poniektorí členovia sa na klubových aktivitách podieľajú podľa svojich možností., v zhodnotenom období sme  uskutočnili  len 8 akcií, z ktorých boli vypracované a na SSS zaslané technické denníky. Odpracovali sme 213 hodín. 

V mene výboru ďakujem  tým členom, ktorí sa v uplynulom roku zúčastňovali akcií a tak prispeli k činnosti skupiny.  

Handlová   24.1.2015           spracoval : Peter Strečanský,  Predseda JK Handlová