Akcie

Domáce aktivity v roku 2014.

Speleologické akcie sú popísané v správe o činnosti za rok 2014.

Tak isto sú v správe zahrnuté aj všetky turistické akcie s KST Horná Nitra.

 

Neskoršie doplním Novinky o fotografie, len tie najzaujímavejšie, z turistických výletov.