Členovia

Výbor.

Peter Strečanský - predseda klubu

Vladimír Rudzan - podpredseda

Jozef Sihelský - pokladník

Arpád Koszta - revízor, člen SZOPK A.Kmeťa

Anton Miške - člen výboru

 

Členovia.

Roman Pustaj

Ing. Martin Lutonský

Milan Reichmann

Vladimír Záhon

Stanislav Beník

Štefan Mešina

Marián Kropil

Ing. Janecký Ladislav