Tepličky a Cigánky

Ďalšou našou spoločnou akciou pre Janku bol zostup do Priepasti na Tepličkách, Jaskyňa na Tepličkách, Salamandrová jaskyňa pri Teplom prameni Jalovského potoka nad obcou Jalovec a sústava jaskýň Cigánka nad Ráztočnom. Krásny slnečný deň priam nádherný na fotografovanie. Spoznávanie jaskýň Sklenianskeho krasu bolo zaujímavé pre Janku ako budúcu čakateľku handlovskej jaskyniarskej skupiny.

Ďalší krásny, slnečný vikend. Je sobota 29.10.2011 a my ideme vlakom z Handlovej do Jalovca. Chvíľku čakame v Jalovci na vlak z Prievidze a ním prichádza Janka na našu ďalšiu spoločnu akciu. Po ceste dedinou, následne  cez polia prichádzame k Teplému prameňu v ľavej strane Jalovského potoka. Chvíľu oddych a foto. Potom  obkľukou aby sme nestúpali do prudkého svahu k Priepasti na Tepličkách. Prezliekame sa do kombinez a cez úzký vstupný otvor sa Peťo aj s rebríkom prediera ku samotnej priepasti. Následné  zavesenie rebríka a už ďalší  zostupujú po rebríku. V priepasti bolo nádherne, foto z výzdoby i pod guľovitým stalaktitom s pomenovaním Ruža bol krásnym zážitkom pre všetkých. Výstup hore a vonku ešte ukážka  horného vchodu do Priepasti. Následne zostup dolu svahom k Jaskyni na Tepličkách a exkurzia do nej. Potom Salamandrová jaskyňa a sme znova pri Teplom prameni. Asfaltovou cestou pešo kráčame k jaskyniam nad Ráztočno. Ideme k sústave jaskýň Cigánky. Najprv do Cigánka 3. a potom zostup svahom k Cigánke 1. Bolo tam nádherne, foto a dolu dolinou do Ráztočna. Akcia bola výborná aby Janka  spoznala Skleniansky  kras.

 

Tepličky a Cigánky okt.2011