História

Speleologický výskum. Skleno - Ráztočnianská jaskynná sústava.

Za prvý výskum možno považovať výskumné geologické práce Dr. Matějku  v rámci geologického mapovania mezozoika. O samotnú planinu sa zaujímali aj stavitelia železničného tunelu medzi Rematou  a Skleným v rokoch 1921 - 1931. Koncom 20 - tich rokov povolávajú experta na jaskyne Jána Majku. Sondovacie práce pre vstup do podzemia  Sklenianskeho krasu vykonal v roku 1954 Ján Salaj, handlovský baník pochádzajúci z Nerestnice pri Zvolene. Svoje poznatky mal údajne publikovať " v novinách". Túto informáciu nachádzame v správe Jána Majku o výskume krasu z 50 -tich rokov. Ďalšie práce boli vykonávané  v rokoch 1956 - 1959 pod vedením Jarmily Vytřísalovej - Jirmerovej. Predpokladáme, že samotný popud na výskum Sklenianskeho krasu dal Ján Majko. Výsledky z tohto obdobia publikoval Anton Droppa v zborníku Československý kras č. 12 v roku 1959. V 60 -tich rokoch pôsobil v Sklenianskom krase aj známy speleoarcheológ Juraj Bárta. Nesmieme zabudnúť na neznámych členov prievidzskej jaskyniarskej skupiny pracujúcich v rokoch 1974 - 1976, avšak ich výskumné  práce a poznatky z nich nám nie sú známe. Nevieme či ich aktivita zasiahla Skleniansky kras. V bývalom prievidzskom okrese je viacero väčších krasových území. Zatiaľ najdlhší a systematický prieskum Sklenianskeho krasu začína založením  OS Handlová č. 35 v roku 1985.