Vznik klubu.

Koncom januára 1985 sa z inciatívy Pavla Pavlisa, člena OS Uhrovec a Ing. Martina Lutonského, člena OS Demänovská dolina uskutočnila zakladajúca schôdza handlovskej jaskyniarskej skupiny. Predsedníctvo Slovenskej speleologickej spoločnosti so sídlom v Liptovskom Mikuláši schválilo Oblastná skupina Handlová č. 35 s pridelením pracovného územia Skleniansky kras v juhovýchodnej časti pohoria Žiar na styku s Kremnickými vrchmi.

V roku 1993 -  OS Handlová zmenila názov na Jaskyniarsky klub Handlová s právnou subjektivitou.

Pracovné územie.

Sklenianský kras na mape označený ako Planina Rovne (miestny názov Ráztočnanské lazy), nachádza sa v nadmorskej výške 670 m medzi obcami Sklené, Ráztočno - Jalovec a Handlová. Planinu obkolesujú na východe  nekrasové vrcholy Bralova skala 826 m, na západe kryštalické Horeňovo 892 m a dolomitický Veľký vrch na juhovýchode. Krasové javy sú vyvinuté vo vápencoch krížňanského príkrovu v úzkom pruhu od obce Sklené smerom na Ráztočno, ďalšia časť v údolí Hraničného potoka aj v samostatných kryhách pri okrajovej oblasti východne od Handlovej a oblasť Tepličiek nad obcou Jalovec.

Speleogický prieskum a výskum krasu začínal nad obcou Ráztočno v Občasnej vyvieračke, sústava jaskýň Cigánka a iné jaskyne. Následne na Ráztočnanské lazy do jaskýň -  Volova zadna diera, Jaskyňa na lazoch ( Egrešovka) a Závrt č. 3. Neskoršie od roku 1995 sa zaujímame o krasové územia v celom prievidzskom okrese. Na základe oznámenia v roku 1999 vykonávame výskum a dokumentačné práce v Medvedej jaskyni - neskoršie pomenovaná Vestenická medvedia jaskyňa v južnej časti Rokoša v podcelku Nitrické vrchy nad obcou Dolné Vestenice a Nitrianske Sučany. Práve v Dolných Vesteniciach býva časť jaskyniarov, ktorí sa  v tom roku pridávajú k  handlovskej skupine.

  

Speleologický výskum.